Wewnętrzna przemiana

Entries feed - Comments feed

Tuesday, July 12 2016

Przemiany duchowe

cross-66700_960_720.jpgWyprawy takie jak pielgrzymki wymagają od nas z jednej strony olbrzymiej wytrzymałości i odporności na trudne warunki, a z drugiej również odpowiedniego nastawienia duchowego. To wyprawy polecane przede wszystkim tym, którzy są głęboko w danej wierze zakorzenieni i czują ją całym sobą.

Continue reading...

Monday, June 27 2016

Pielgrzymi na świecie

person-371015_960_720.jpgPielgrzymowanie ma swoją długą i głęboką tradycję nie tylko w naszym kraju, ale również na całym świecie. W miejsca najbardziej przejmujących wydarzeń sakralnych co roku udają się pielgrzymi. Przemierzają oni setki, tysiące kilometrów na różne sposoby. Jedne pielgrzymki to klasyczne jak przed wiekami, w których to pielgrzymi idą samodzielnie, ale również wiele osób dziś decyduje się na użycie środków masowej komunikacji.

Continue reading...

Monday, March 28 2016

Sens pielgrzymowania

Pielgrzymowanie ma niesamowicie duży i głęboki sens dla każdej osoby wierzącej. To pewien rodzaj pokuty, drogi w kierunku odnalezienia Boga i większego zrozumienia swojej wiary. Polskie pielgrzymki takie jak ta do Częstochowy są znane wszystkim katolikom bardzo dobrze i wielu z nich właśnie na tą pielgrzymkę się w życiu przynajmniej jeden raz wybrało lub wybierze.

Continue reading...